Titanium kleuren

/Titanium kleuren
Titanium kleuren 2019-04-19T11:03:31+00:00

De kleuren van titanium ontstaan door terugkaatsing en verstooiing van gebroken licht in de oxidelaag. Het oxide zelf heeft geen pigment, is dus transparant kleurloos.
Dit verschijnsel heet dispersie en is het meest bekend door de kleuren van olievlekken op water.Olie en water zijn beide transparant geven samen dit bekende effekt. De hele heldere vleugels van sommige vlinders en rugschilden van glimmende torren ontaan ook door dispersie.

De oxidelaag kan met warmte in vlam of oven aangebracht worden.
Dit proces is echter moeilijk controleerbaar.
Een betere methode is het elektrolities ( anodisch) laten ontstaan van het oxide. Wanner er een gelijkstroom door geleidend gemaakt water gevoerd wordt splitst water (H2O) zich in waterstof en zuurstof. Aan de zuurstofkant (anode) wordt titanium geklemd. Op het Ti wordt dan zuurstof gevormd wat dan meteen een reactie met het titanium aangaat. Er onstaat dan titaniumdioxide. (TiO2)

De dikte van de oxidelaag bepaalt het kleureffect.
Omdat het oxide elektriciteit niet goed geleidt kan met het voltage/ampèrage de laagdikte en dus de kleur bepaald worden.