Over titanium

Titaan werd in 1791 ontdekt door de Pastoor William Gregor uit Engeland. Pure titaan werd voor het eerst geproduceerd door Matthew A. Hunter, een Amerikaanse metallurgist, in 1910. Titaan is het negende meest voorkomende element is de aardkorst en komt vooral voor in de mineralen Rutiel (TiO2), ilmeniet (FeTiO3) en spheen (CaTiSiO5). Ongeveer 0,57% van de aardkorst bestaat uit titaan.

Titaan is een sterk, licht metaal. Het is net zo sterk als staal en twee maal zo sterk als aluminium, maar het is 45% lichter dan staal en 60% zwaarder dan aluminium. Titaan wordt niet makkelijk gecorrodeerd door zeewater en wordt daarom gebruikt in propellers, zeilen en andere bootonderdelen die aan water worden blootgesteld. Titaan en titaan legeringen worden toegepast in vliegtuigen, raketten en en andere projectielen waar laag gewicht en temperatuurbestendigheid van belang zijn. Omdat titaan niet reageert in het menselijk lichaam wordt het gebruikt voor kunstheupen, botpinnen en
andere implantaten. Helaas wordt wijdverbreid gebruikt gelimiteerd, omdat titaan ontzettend duur is.

Titaan oxide (TiO2) wordt gebruikt als pigment voor witte verf en dat is meteen het voornaamste gebruik van het element. Pure titaan oxide is relatief helder en wordt gebruikt om titania te maken, een kunstmatige edelsteen. Titaan tetrachloride (TiCl4), een titaanverbinding, wordt gebruikt om rookgordijnen te maken.
Titaan is het enige element dat verbrand in een atmosfeer bestaande uit enkel stikstof.
Gezondheidseffecten van Titaan
Elementair titaan en titaan dioxide zijn niet toxisch.

HIER EEN LINK NAAR EEN YOUTUBE FILM, HOW DO THEY DO IT? : https://youtu.be/41yjeguApo4

LINK NAAR YOUTUBE; TITANIUM METAL OF THE GODS:  https://youtu.be/CLLFNmTVmpQ

Blootstellingsroutes: Inademing, huidcontact, oogcontact.
Carcinogentiteit: Het International Agency for Research on Cancer (IARC) heeft titaan in groep 3 geplaatst (=niet geclassificeerd als kankerverwekkend
voor mensen).
Milieu-effecten van Titaan
Geen milieu-effecten waargenomen

Atoomnummer      22
Atoommassa      47,90 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling      1,5
Dichtheid      4,51 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt      1660 °C
Kookpunt      3287 °C
Vanderwaalstraal       0,147 nm
Ionstraal      0,09 nm (+2) ; 0,068 nm (+4)
Isotopen      5
Elektronen Schil       [ Ar ] 3d1 4s2
Energie eerste ionisatie      658 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie      1323 kJ.mol -1
Energie derde ionisatie      2710 kJ.mol -1
Energie vierde ionisatie      4165 kJ.mol -1

Scroll naar boven